2009 Mendelssohns Elias

«Oratoriet Elias» av Felix Mendelssohn

Fremført i Rosenhold Campus 8. mars og Moss Kirke 15. mars. Dette var et vellykket samarbeidsprosjekt med Sofiemyr Kirkekor. Medvirkende solister var Birgitte Christensen, Ingebjørg Korsmo, Helge Rønning og Magne Fremmerlid som Elias. Øvrige solister var Elise Gillebo, Jorunn Lovise Husan, Marius Berg og Eirik Krokfjord. Dirigenter var Bernt Nordset og Trond Egil Oftung. Orkesteret bestod av strykere fra Den Norske Opera, blåsere fra Den Kongelige Norske Marines Musikkorps og Torbjørn Ottersen på slagverk fra Oslo Filharmoniske Orkester.