Moss Korforening sin historie

Moss Korforening ble stiftet 21. mai 1920. Formålet var «å virke til fremme av korsang, spesielt større korverk», altså kirkelig musikkverk skrevet for soli, kor og orkester.

Gjennom flere år hadde sangere fra ulike miljøer i Moss ønsket å etablere et eget kor for fremføring av større korverk. I 1916 fikk byen ny organist. Sigurd Islandsmoen var da 35 år gammel og hadde ikke vært lenge i Moss før han ble klar over at musikklivet trengte en koordinator. Det ble tatt flere initiativ og 21. mai 1920 ble det holdt konstituerende møte for å komme for å velge styre, vedta lover og legge et program for fremtiden. Foreningens navn ble Moss Korforening med Carl Lunde som første formann. Fra begynnelsen av hadde foreningen 60 medlemmer. Formålet var «å virke til fremme av korsang, spesielt større korverker», altså kirkelige musikkverk skrevet for soli, kor og orkester.

Sigurd Islandsmoen (1881 – 1964) ble korforeningens første musikalske leder og ledet foreningen gjennom 35 år. Han ble født i Bagn i Valdres. Etter lærereksamen og organisteksamen ved Musikkonservatoriet, studerte han hos den berømte komponisten Max Reger i Leipzig. Islandsmoen gjorde et utrettelig arbeid på alle områder i byens musikkliv. Han var organist i Moss kirke, underviste i skolen, ledet korsangere og musikere på alle nivåer og skrev fem helaftens verker ved komponistbordet hjemme på Skarmyra. I 1931 tilegnet Moss Korforening sitt første helaftens verk, «Israel i fangenskap», og koret fremførte verket 10 ganger i Moss, Fredrikstad, Oslo og København. Islandsmoen ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden og fikk i 1952 fikk Statens kunstnerlønn. Han døde 1. juli 1964 og på hans grav på Moss kirkegård har venner reist en minnesten med komponistens relieff.

De første årene fremførte koret flere store korverk, bl.a. i Universitetets Aula i Oslo. Foreningen hadde i disse årene et nært samarbeid med Marinemusikken i Horten, Filharmoniske Selskaps Orkester og Moss Orkesterforening. Flere ganger deltok koret i direktesendinger med NRK.

I 1955 overtok Odd Gamborg Jacobsen som dirigent. Han ble født i Moss i en familie med sterke musikalske interesser. Allerede 17 år gammel begynte han å spille orgel med Islandsmoen og vokste mer eller mindre inn i Moss Korforening. Gamborg Jacobsen tok organisteksamen, studerte kor- og orkesterdireksjon og hadde en allsidig musikalsk skolering bak seg da han i 30-årene begynte som korinstruktør. I 1961 ble han Islandsmoens etterfølger som organist i Moss kirke og på den måten fortsatte korforeningen sin naturlige oppgave den hadde skjøttet i alle år; å være kirkens kor ved de store anledninger.
 

Rekrutteringsproblemer preget musikklivet i 60-årene, og korforeningen gjennomgikk også et generasjonsskifte. Koret tilpasset seg et nytt repertoar og lærte seg «det lille format». Det forutsatte en musikalsk skolering med stemmepleie og kvalitet som rettesnor.

I 70-årene begynte medlemstallet igjen å stige. Praktiske forhold gjorde det imidlertid vanskelig å oppnå stabilitet. Koret måtte flytte fra Sangerhuset og alternerte i flere år mellom Bedehuset, Kunstgalleriet, Malakoff skoles aula, Skarmyra skole, for så å ende i Gimlekjelleren på 80-tallet.

Også prisstigningen gjorde korforeningen sårbar. Økte honorar til solister og orkestre tok stadig større summer av budsjettet. Frivilling deltakelse ved gudstjenester og etter hvert driftstilskudd over kulturbudsjettet og en viss garanti mot underskudd på konsertene bidro noe, men det var ingen vei forbi lotterier, utlodninger, bingoverter og loppemarked. Drømmen var den dagen da inntektene fra fulle konsertlokaler igjen skulle være nok til å sikre fortsatt innsats på kulturfronten i byen vår.

På den musikalske fronten førte i denne perioden samarbeidet med Moss Orkesterforening til nye erfaringer. Gjennom Musikkens Venner fremførte koret flere opera- og operetteforestillinger i Parkteateret. Dette førte igjen til at koret på nytt våget seg på de store kirkemusikalske verkene. I denne perioden var byens egen operasanger, Svein Carlsen, solist i flere oppsettinger, noe som resulterte i flere praktfulle konserter. Av særlig interesse er det også verdt å merke seg at en ung musikkstudent fra Moss, Trond Egil Oftung, i denne perioden medvirket for første gang. Likeledes deltok Maria Gamborg Helbekkmo flere ganger med koret.

Gjennom intenst arbeid i et par tiår fant sanginteresserte mennesker med god stemme igjen veien til korets rekker. Musikalske oppgaver var blitt løst på en måte som hadde vakt oppsikt. Korets renommé var stigende i en tid da så alt for mange andre hederskronede kor hadde lidd kordøden. Statlige, fylkeskommunale og lokale kulturmyndigheter hadde erkjent sitt medansvar for den økonomiske side av arbeidet.

Odd Gamborg Jacobsen var kunstnerisk leder til 1983 og har en stor del av æren for korets fremgang. Som korinstruktør og dirigent nedla han et grundig og solid arbeid og ledet sine tropper med en sikkerhet og presisjon man må lete land og strand etter. Det som især kjennetegnet tolkningen var en nøktern musikalsk helhetsfølelse uten å falle for fristelsen til å gi plutselige musikalske utglidninger. Sangerne følte seg alltid trygge og vel forberedt under hans taktstokk. Han ble hedret med Moss kommunes Kulturpris og trakk seg tilbake for bl.a. å ofre seg for et annet av hans mest åpenbare talenter – malerkunsten. Han døde i 2006. Etter Gamborg Jacobsen fungerte i korte perioder Per Kr. Amundrød, Magne Hanssen og Jon Fylling .

Slutten av 80-årene innleder den tredje hovedepoken i Moss Korforening. Trond Egil Oftung var organist i Jeløy kirke, og i 1988 tok han initiativ til et nærmere samarbeid mellom korforeningen og Jeløy Kirkes Kammerkor som han da dirigerte. I august samme høst slo korene seg samme, og Jeløy kirke med sine nye flotte lokaler og gode øvingsforhold ble korets nye tilholdssted.

Av større klassiske oratorier har korforeningen de senere årene fremført Brahms Requiem, Mozarts Rquiem, Elijah og Paulus av Felix Mendelssohn, Stabat Mater av Rossini, Rutters Requiem og Händels Messiah. I disse oppsetningene har korforeningen samarbeidet med både norske og utenlandske orkestre. I årene siden Trond Egil Oftung overtok dirigentjobben, har korforeningen samarbeidet med en lang rekke kjente norske solister og orkestre, bl.a. Hanne Krogh, Paul Åge Johannessen, Heidi Gjermundsen, Göran Fristorp og Håkon Paulsberg.

Moss Korforening har et nært samarbeid med Jeløy kirkes Barne- og Ungdomskor og hvert år arrangerer korene i fellesskap 2 konserter «Vi synger julen inn» i Jeløy kirke før jul, en stemningsfull opplevelse for både publikum og sangere.