Moss Korforening

Moss Korforening er et blandet kor som legger vekt på klassiske korverk og kirkemusikk, men også musikk med mer profant preg. Målet er å kunne fremføre et oratorium minst hvert 2. år