Velkommen Bjarne!

Bjarne Isaksen er vår nye dirigent. Bjarne har lang erfaring av å lede kor og en solid utdanning innen musikkpedagogikk og nordiske språk. Han har flyttet fra Tromsø til Moss og jobber daglig som førstelektor i pedagogikk på universitet i Sørøst-Norge.