2008 Händels Messias

Messiah av Georg Friedrich Händel.
Fremført i Moss kirke 6.april 2008 i samarbeid med Jeløy kirkes Ungdomskor med Barokkanerne og solistene Birgitte Christensen (sopran),  Gro Bente Kjellevold (alt), Fredrik Akselberg (tenor) og Johannes Weisser (bass).