Hvem er hvem

Bjarne Isaksen

Dirigent

Tom Anderssen

Tenor

Erik Hammer (permisjon)

Tenor

Håkon Borch

Tenor

Ulf Dahl

Bass

Erik Hammer (permisjon)

Tenor

Walther Johansson

Basss

Knut Helge Sandli (permisjon)

Tenor

Terje Turøy

Bass

Haakon Vardal

Tenor

Merethe Berger (permisjon)

Alt

Åse Danbolt

Sopran

Hilde Dahlmann

Alt

Vigdis Bergerøy Ellefsen

Sopran

Siri Fosse

Alt

Tone Gjerdring

Sopran

Grete Elisabeth Haaland

Alt/tenor
Korets leder

Ingrid Guldvog

Sopran

Margrethe Jacobsen

Alt

Ingjerd Holmås

Sopran

Anne Torhild Kopperud

Alt

Hilde Margareta Hesleskaug

Sopran

Kari Kristiansen

Alt

Eli Lindberg 

Sopran

Heidi Schjølberg

Alt

Anne Gro Myrtveit

Sopran

Astri Schneider

Alt

Åsa Smidt

Sopran

Linde Wennersten

Alt/Tenor

Anne Stanghov

Sopran

June Velle

Sopran

Nina Vestby 

Sopran